Greve Kommunes Tandpleje består af et stort klinikcenter.
Det giver fagligt, driftsmæssigt og økonomisk nogle store fordele.

Organisatorisk placering.

Organisatorisk er Tandplejen placeret i Center for Børn og Familier. 

Handikapvenlig.

Tandplejen er handikapvenligt indrettet med gode adgangsforhold og store rummelige klinikker

Åbningstider.

Tandplejen yder en udvidet service gennem tilrettelæggelse af åbningstiderne, der skal tilgodese forældre og børns behov, såvel ved almindelig behandling som akut behandling.

Der er åbent 1 dag om ugen til kl. 17.

Den første og sidste uge I skolernes sommerferie er der åben alle hverdage kl. 8:00 til 15:00.

Ledelse.

Overtandlægen er, som leder af Tandplejen, ansvarlig for organisationens økonomi, drift og udvikling, såvel fagligt som administrativt. Stedfortræderen er ansvarlig for den daglige ledelse af klinikken og løser også ledelsesmæssige og administrative opgaver i følge kompetenceplaner.

Medarbejderne.

Udover lederen af Tandplejen består den af 35 fastansatte medarbejderne af:

  • 1 specialtandlæge som er faglig leder af tandreguleringen.
  • 3,4 tandlæger fordelt på 4 tandlæger, hvoraf én også er stedfortræder og tandlægekonsulent og én er faglig leder af Omsorgs- og Specialtandplejen.
  • 5,6 tandplejere fordelt på 6 tandplejere.
  • 20,9 klinikassistenter fordelt på 21 klinikassistenter.
  • 0,4 webmaster og brugerinstruktør.
  • 0,9 husassistent.

Øvrige.

Tandplejen har jævnligt borgere i jobtræningsforløb. Tandplejen har løbende tandlæge-, tandplejer- og klinikassistentstuderende i praktikophold.

Hvert år laver vi et personalepolitisk regnskab i Tandplejens Årsrapport.