Tandplejens digitale historie startede i 2001 og har siden været igennem en rivende udvikling.

Tandplejens digitale udvikling.

Fokus har dels været på opbygning af struktur og kompetencer, dels på gevinstrealisering, serviceforbedringer, kvalitetsudvikling, videndeling og statistisk dokumentation.

2001: Tandplejen indfører digitale røntgenbilleder.

Forbedret arbejdsmiljø.

Gevinsterne var her en markant forbedring af arbejdsmiljøet, da vi slap for giftige kemikalier og tunge løft med kemikaliedunkene. Forbedret service. Servicen overfor patienterne blev forbedret, da det kun tog 23 sekunder, at fremkalde billedet mod før 8 minutter. Det var nemmere for børn, unge og deres forældre at se røntgenbillederne på en PC. Endelig kunne de få et print med hjem af billedet, hvilket oplevedes som en ny og spændende service.

Videndeling gjort lettere.

Videndelingen fik et løft, fordi de enkelte tandlæger og tandplejere kunne se røntgen-billederne uanset, hvilken klinik, de var på. De kunne rundsende et "vanskeligt" eller "sjældent" tilfælde, og dele viden og få gode råd af hinanden. Vi mailer også røntgenbilleder til Tandlægeskolen, privat praktiserende tandlæger og specialister.

2003: Tandplejen opretter sin egen hjemmeside.

Videndeling med borgerne.

Vores faglige videndeling med børn, unge og deres forældre blev betragteligt forbedret. Hjemmesiden bliver flittigt besøgt.

2003: Digitalisering af fælles indkøb.

Besparelser i Kommunen.

Det har krævet en del indkøring af dette projekt. Der er ingen besparelser direkte for Tandplejen, men hele projektet har skabt store besparelser for Greve Kommune som helhed.

2006: Elektroniske journaler og aftalebog indføres. Systemet hedder TMTand.

Forbedring af journaler.

Alle medarbejdere har i høj grad udviklet deres IT kompetencer. Kvaliteten af de elektroniske journaler er bedre end de håndskrevne, da alle kan læse dem. Videndelingen går ligesom røntgenbillederne på tværs af de 3 klinikker. Servicen overfor patienterne er blevet forbedret, da alle medarbejdere kan "slå journalen op" og svare patienterne på deres spørgsmål.

Store besparelser.

Den elektroniske aftalebog har givet besparelser i Tandplejens administration på 360.000 kr. i budget 2007, og 300.000 kr. i budget 2009. Der er dog øgede driftsudgifter forbundet med de elektroniske systemer. Der har også været en del IT- investeringer i årene 2006-2008. Det elektroniske journalsystem er også grunden til, at IT afdelingen i budget 2010 kunne spare 150.000 kr. på at afmelde KMD’s (Kommunedatas) tandplejesystem.

Forbedret dokumentation.

Vi kan nu begynde at trække statistisk materiale ud fra patientjournalerne, som vi ikke har kunnet før. Vi forventer os meget af de nye muligheder for at kunne dokumentere resultaterne af vores arbejde.

2006: Central digitalisering af løn- og personale-administration, samt økonomi- og regnskabssystemer.

Store besparelser i Kommunen.

Ligesom alle andre institutioner i Greve Kommune har vi haft en lang indkøringsperiode med dette arbejde. Vi må dog sige, at det nu kører uden de store problemer. Det har ikke givet besparelser i Tandplejen, men for Greve Kommune som helhed er der sket en betydelig besparelse.

2008-09: IP-Telefoni.

IP-telefonien er velfungerende. Også hér har Greve Kommune opnået besparelser.

2008-2009: Undervisning.

Elektronisk undervisning.

Undervisningen i skolerne er ved at overgå fra de gammeldags lysbilleder til Power Point, som medbringes på et USB stik, så medarbejderne også hér kan få formindsket de tunge løft af udstyr. Vi fremstår også mere moderne overfor børnene og de unge.

2011: Indkald og rykker på sms.

Nedgang i udeblivelser.

Vi har indført sms indkald og rykker. Det medførte en nedgang i antal udeblivelser fra 15-13 % i 2011. der forventes yderligere nedgang i udeblivelsesprocenten i 2012. Der er stor tilfredshed blandt vores brugere med dette nye tiltag.