Tandplejens overordnede behov for uddannelse fastlægges i kursusudvalget udfra Tandplejens målsætninger og indsatsområder i den Interne kontrakt.

Kursusudvalget.

MED udpeger kursusudvalget, som består af:

1 repræsentant fra ledergruppen
1 tandplejer
1 klinikassistent
1 tandlæge

Medlemmerne udpeges for 3 år af gangen . Tandplejer og klinikassistent i ulige år, tandlægen i lige år, for at sikre kontinuitet i udvalgets arbejde. MED efterspørger kandidater og nedsætter kursusudvalg i løbet af september. Kursusudvalgets periode går fra 1. oktober til 30. september.

Kursusudvalgets arbejdsopgaver.

  • Administrere kursusbudgettet
  • Udarbejde en prioriteret kursusplan. SU orienteres om planen.
  • Vurdere kursusønsker fra medarbejderne i forhold til kursusplanen og give tilsagn eller afslag.
  • Indsamle kursustilbud og sikre at alle medarbejdere orienteres.
  • Arrangere interne kurser
  • Én gang om året arrangere og afholde et samlet kursus for hele Tandplejen 1 eller 2 dage.
  • Opfølge kurser
  • Lave skriftlig redegørelse for årets kursusaktiviteter til Årsrapporten.

Tjenestefrihed og dækning af kursusudgifter.

Tandplejen følger reglerne i ”Personalets A B C”, med den undtagelse at vi afstår fra fraværsgodtgørelse i forbindelse med internatkurser for hele Tandplejen, når vi er udenfor Greve Kommunes grænser.

Revideret af MED 30. november 2009