Tandplejen arbejder løbende med at fastholde og udvikle en høj hygiejnisk standard.

Kliniske procedurer.

Vi arbejder efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) fra Statens Seruminstitut fra 2014.

Styrelsen for Patientsikkerhed laver tilsyn med tandklinikker og måler os på, om vi lever op til disse Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Hygiejne i praksis.

I praksis arbejder vi løbende med at holde hygiejnen på et højt niveau. Dels ved at afsætte tid i dagligdagen til rengøring, ved erfaringsudveksling med andre tandklinikker og ved løbende kursus aktivitet. 

Automatisk sterilisation.

Boremaskinerne renses, smøres og steriliseres automatisk og i samme proces i dertil indrettede autoklaver.