Tandplejen skal til enhver tid bruge de bedste materialer, metoder og medicin. Bedst vil sige bedst kvalitet og bedste sikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed laver tilsyn med kvaliteten og dermed patientsikkerheden på tandklinikker.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 udgivet 21 målepunkter, som tandklinikker måles på.
Målepunkterne tager udgangspunkt i den gældende lovgivning på området: Sundhedsloven af 24. september 2016 og de deraf følgende Bekendtgørelser og Vejledninger i f.eks. journalskrivning og sundhedsfaglig virksomhed.
En del af målepunkterne tager udgangspunkt i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Se alle målepunkterne hér:

Videndeling.

Vidensdeling er en del af kvalitetssikringen. Videndeling foregår i dagligdagen, fordi vi er mange fagpersoner samlet i Tandplejen.

Når medarbejdere har været på kursus, giver de et referat på et Fællesmøde. 
Både Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter har tandplejefaglige møder, hvor de udveksler faglige erfaringer og kvalitetsudvikler vores materialer og metoder.

Utilsigtede Hændelser (UTH).

Siden 1. januar 2004 har utilsigtede hændelser, der sker i sygehusvæsenet, været rapporteringspligtige. I marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af ordningen.
Tandplejen rapporterer alle hændelser, også nærved hændelser, for at lære af vores fejl.

Patientsikkerhedsordning.

Patientsikkerhedsordningen vil udover sygehusvæsenet også komme til at omfatte praksissektoren, apotekssektoren, det præhospitale område, den kommunale sundhedssektor, samt patienter og pårørende. Udvidelsen trådte i kraft 1. september 2010.

Formål med ordningen.

Formålet med patientsikkerhedsordningen er gennem indsamling, analyse og formidling af viden om utilsigtede hændelser at forbedre patientsikkerheden. Med udvidelsen sikres, at der sker en systematisk læring dels af utilsigtede hændelser, der sker indenfor hver af sundhedsvæsenets sektorer dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorer.

Indberetnings struktur:

Arbejdsmiljøgruppen har besluttet den struktur, vi bruger til indberetning.