Tandplejen sammenlagde de 3 tandklinikker til én samlet Tandpleje i sommeren 2015.

Baggrund for effektiviseringsforslaget.

Rationel drift.
Greve Kommunes Tandpleje har siden starten i 1974 adskilt sig fra de fleste andre kommuners tandplejer ved at have 3 store klinikker i stedet for f.eks. 10-12 små tandklinikker, én på hver skole.
Det har betydet, at vi har haft en mere rationel drift end sammenlignelige kommuner, og dermed har vores pris pr. barn været lavere med samme høje kvalitet.

Effektiviseringer.
Siden 1998 har vi målrettet lavet jobglidning fra tandlæger til tandplejere og fra tandplejere til klinikassistenter for på denne måde at være omkostningseffektive. Det har samtidig givet større arbejdsglæde for alle faggrupper. I takt med den forbedrede tandsundhed har vi forlænget undersøgelsesintervallerne, hvilket også har medført lønbesparelser gennem årene.

Centralisering af strukturen.
I 2010 havde vi nået et punkt, hvor yderligere effektiviseringer var vanskelige på grund af strukturen med de 3 tandklinikker.
Tandlægenormeringen kunne godt være mindre, men der er en grænse for, hvor få tandlæger, der kan være på hver klinik, hvis vi skulle opretholde vores nuværende serviceniveau. Vi kunne også have færre administrative stillinger end vi havde, ligesom vi kunne bruge mindre ledelses tid.

Generationsskifte.
Der var også ulemper ved at have de faglige kompetencer spredt på 3 forskellige tandklinikker. Det ville blive værre, når generationsskiftet foldede sig ud i løbet af de kommende år.

Maksimal kompetence udnyttelse af ressourcerne.
Med én samlet tandklinik ville vi have mulighed for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om den optimale teamsammensætning.

Derfor var vi klar til en større organisationsændring, som ville medføre, at vi udnyttede de ’varme hænder’ og alle vores kompetencer maksimalt.

Beskrivelse af forslaget:
Forslaget om at samle Tandplejens 3 klinikker til én samlet klinik var et bud på, hvordan vi kunne tage højde for fremtidens ændringer og udfordringer, samtidig med at vi høstede gevinster, både økonomisk, servicemæssigt, fagligt og menneskeligt.

Kommende udviklinger.
De udviklinger, vi kunne se i de kommende år var følgende:

 • Ønsker om effektivisering af den offentlige sektor.
 • Ønsker fra brugere om sammenhængende patientforløb.
 • Ønsker fra brugerne om høj kvalitet og fleksibilitet i sundhedsydelserne.
 • Ændringer i patientgrundlaget. Færre børn og flere ældre.
 • Generationsskifte blandt medarbejderne kombineret med stor efterspørgsel af kvalificeret tandplejepersonale.
 • Ønske om at besparelser og effektiviseringer kan foregå ved naturlig afgang.


Sammenfatning af forslaget.

Formål

 • At øge Tandplejens omkostningseffektivitet.
 • At fremtidssikre den nuværende kvalitet i servicen.
 • At tilpasse ressourcerne i forhold til ændringer i antallet af patienter med naturlig afgang i forbindelse med generationsskiftet hos medarbejderne i de kommende 5-10 år.

Baggrund.
Sundhedsstyrelsen anbefaler strukturtilpasning i retning af større enheder, ændret vægtning mellem tandlæger og tandplejere og klinikassistenter, samt udvidelse af undersøgelsesintervallerne.
Greve Kommunes Tandpleje har siden 1998 arbejdet med disse tilpasninger. Vi har derfor i mange år været på forkant, men nu er det igen tid til at tage et større skridt i retning af effektivisering og kvalitetssikring.

Løsningsforslag:
Tandplejen samles på én matrikel, og høster både økonomiske, servicemæssige og faglige gevinster. 2 af de nuværende 3 bygninger kan sælges og generere afledte indtægter i form af skatteindtægter og evt. arbejdspladser.

Økonomisk gevinst:
Tandplejens driftsbesparelser svarer til ca. 10% af Tandplejens budget.

Serviceforbedringer for brugerne:

 • Mere sammenhængende patientforløb.
 • Højere faglig kvalitet pga. samling af alle spidskompetencerne og mere videndeling.
 • Bedre servicekvalitet for brugerne pga. større fleksibilitet f.eks. ved akutbehandlinger og ved sygdom.

Forbedringer for medarbejderne:
Videndeling og faglig sparring forbedres. Det fastholder og udvikler en arbejdsplads præget af kvalitet, som bedre kan tiltrække nye og unge medarbejdere og fastholde de nuværende.

Risici.
Der synes ikke at optræde egentlige risici af betydning ved dette forslag. 

Beliggenhed.
Det er vigtigt, at én samlet tandklinik placeres centralt i Greve Kommune og tæt på offentlig transport.