I 2011 indførte Tandplejen sms indkald og rykker.

 

Baggrund

Tanplejen oplever som alle andre steder i Sundhedsvæsenet, at patienterne udebliver fra aftalte tider uden at melde afbud.

En del af denne tid er spildtid for Tandplejens medarbejdere.

Formål

At nedbringe antal udeblivelser for at formindske Tandplejens spildtid.

Tidsplan

Januar 2011: Tandplejen indfører sms rykker i den elektroniske aftalebog.

December 2011: Evaluering foretages ud fra Tandplejens elektroniske aftalebog.

Resultatkrav
(projektmål)

Udeblivelsesprocenten nedbringes fra den nuværende 15 % til 10 %.

Opfølgning

Opfølgning sker løbende i Tandplejens elektroniske aftalebog.

Ressourcer og
organisering

Lederen af Tandplejen er ansvarlig.