Tandplejen er 100% lovbestemt.

Tandplejen bygger på følgende:

  • Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006
  • Sundhedsstyrelsens vejledning i omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje af 30. juni 2006

Tandplejens yderlige funktioner.

Udover de lovbestemte ydelser varetager Tandplejen følgende funktioner:

  • Tandlægekonsulentfunktionen for Greve Kommune.
  • Oralmotorisk Team i samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Genoptræningsenheden.

Oralmotorisk Team hjælper børn med handikap, der har svært ved at tale, synke, tygge, spise og drikke. I Teamet arbejder fire fag sammen for, at børnene kan forbedre deres mundmotorik.

  • Rådgivning til 75+-årige.