Tandplejen vil gerne være kendt for:

  • Greve Kommunes Tandpleje skal være en fleksibel, dynamisk virksomhed, der opleves som en effektiv servicevirksomhed med brugerne i centrum.
  • Tandplejen skal løbende udvikles, så den til enhver tid er bedst mulig egnet til at varetage de aktuelle opgaver, overtage nye opgaver, samt være forandringsparate til fremtidens opgaver.
  • Tandplejen skal leve op til kravene fra politisk side om ressourcebevidsthed, effektivitet, målstyring og decentralisering.
  • Brugerne skal have viden om, hvad de kan få - tilfredshed med, hvad de får, og hvordan de får det.
  • På det faglige område skal Tandplejen leve op til den faglige og teknologiske udvikling indenfor tandlægefaget.
  • Den vigtigste ressource for at leve op til fremtidens mål er medarbejderne. Tandplejen skal derfor være en god og attraktiv arbejdsplads, som giver grundlag for engagement og arbejdsglæde og som fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere.