Specialtandplejen

Kontakt

Specialtandplejen
Dønnergårds Allé 221
2670 Greve
Tlf.43 97 33 33

Formålet med Specialtandplejen er, at fremme den enkeltes trivsel ved, at borgerne kan bevare deres tænder, mund og kæber i funktionsdygtig stand.

Loven.

I følge Sundhedsloven skal Kommunen tilbyde Specialtandpleje til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

Specialtandplejen består både af forebyggelse og behandling.

Personer omfattet af tilbuddet.

Sindslidende og fysisk/psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Visitation.

Visitation til Specialtandpleje sker af Tandplejen på grundlag af en faglig bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Bedømmelsen foretages af en fagperson, som har ansvaret for borgeren og jævnlig kontakt og kendskab til dennes funktionsnedsættelse eller en af vores tandlæger.

For hver borger, der visiteres til Specialtandplejen, udfyldes et ansøgningsskema.

Tandbehandlingen.

Tandbehandlingen foregår på Tandplejens klinik, Dønnergårds Allé 221. Men vi kommer også ud på de forskellige institutioner og laver forebyggende behandlinger og enkelte mindre behandlinger.

Pris.

Der er en egenbetaling på maksimalt 2.050 kr. i 2021. Børn og unge under 18 år betaler ikke noget. Egenbetalingen reguleres årligt. Man kan aftale, at betalingen kan trækkes i pensionen.