Daglig pleje af tænder
Med alder- og sygdom udvikler tandsygdomme sig ofte hurtigere, fordi:
- mundhygiejnen forringes.
- mere sukker i kost og drikke.
- medicin nedsætter spyt-sekretionen og den selv-rensende effekt mindskes.