Omsorgs banner

Kontakt

Omsorgstandplejen
Dønnergårds Allé 221
2670 Greve
Tlf.43 97 33 33
gkt@greve.dk

Formålet med omsorgstandplejen er, at fremme den enkeltes trivsel ved, at sikre en god tyggeevne og at undgå smertefulde tilstande.

Loven.

I følge Sundhedsloven er Kommunen forpligtet til, at tilbyde tandpleje til personer, der kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Dette kan skyldes nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Omsorgstandplejen omfatter både forebyggelse, undersøgelse og behandling.

Frit valg.
Pr. 1. januar 2018 kan borgere, der er visiteret til Omsorgstandplejen, frit vælge om de vil benytte den kommunale Tandpleje eller en privat praktiserende tandlæge.

Giv Tandplejen besked.
Hvis du ønsker at gå til privat tandlæge, skal du henvende dig til Tandplejens Administration, enten pr. telefon, mail eller brev og meddele os, hvilken privat tandlæge du vælger, da vi skal lave en aftale med tandlægen, inden du starter.

Personer omfattet af tilbuddet.

Personkredsen er karakteriseret ved, at have vanskeligt ved at benytte det etablerede tandplejesystem. Borgerens funktionsnedsættelse kan både være fysisk og psykisk f.eks demens, og de har vanskeligt ved at modtage tandpleje på en etableret tandklinik. Desuden har personkredsen nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje.

Visitation.

Visitationen foretages af Tandplejens personale.

Tandplejen visiterer unge, der går direkte til Omsorgstandplejen fra Børne- Ungdomstandpleje.

For hver borger, der visiteres til Omsorgstandpleje, udfyldes et visitationsskema (ansøgningsskema).

Tandbehandlingen.

Undersøgelse og behandling kan enten foregå på plejecentrene eller på tandklinik. Enkelte undersøgelser og behandlinger kan foregå i eget hjem.

Der er et Omsorgstandplejeteam tilknyttet hvert plejecenter i Greve Kommune. Disse teams består af en tandlæge, en tandplejer og en klinikassistent. De behandler beboerne på plejecentret, visse borgere i dagcentret og hjemmeboende borgere i distriktet.

Tilbuddet om Omsorgstandpleje tager hensyn til den enkeltes ønsker og behov, samt de realistiske muligheder for at gennemføre en behandling.

Pris.

Deltagelse i Omsorgstandplejen koster kr. 43 kr om måneden i 2018. Betalingen trækkes med kr. 43 kr. pr. måned i pensionsudbetalingen. Til gengæld er al tandbehandling derudover gratis. De almindelige regler for personligt tillæg til tandbehandling efter pensionsloven, gælder også her.

Hvis man er medlem af sygeforsikringen "Danmark" dækker de 350 kr. pr. år.

Omsorgstandplejen administreres af Greve Kommunes Tandpleje ved Marianne With, mwi@greve.dk.