Topbillede_genoptraening

Kontakt

Træningsenheden
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 34 10
traening@greve.dk

Her kan du læse mere om mulighederne for at få genoptræning og rehabilitering.

Træningsenhedens medarbejdere er uddannet ergo- eller fysioterapeuter. Medarbejderne yder genoptræning efter Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86, stk. 1.

Træningsenhedens øvrige opgaver er:

  • Rehabilitering af borgere med KOL, Diabetes Type 2 og hjertesygdom (læs mere i højre side under "Rehabilitering")
  • Rehabilitering af borgere, der har eller har haft kræft (læs mere i højre side under "Øvrige Sundhedstilbud")
  • Træning af sygemeldte borgere eller borgere tilkendt flexjob i samarbejde med Jobcenteret
  • Hverdagsrehabilitering i samarbejde med hjemmeplejen
  • Vederlagsfri fysioterapi på hold til borgere med en progressiv lidelse
  • Udslusende tilbud til borgere i afslutningsfasen af genoptrænings- og rehabiliteringsforløb
  • Forflytningsundervisning til ansatte i Greve Kommunes hjemmepleje
  • Konsulentydelser og APV (arbejdspladsvurdering) i samarbejde med Greve Kommunes hjemmepleje

Hverdagsrehabilitering - Borgers historie

Hverdagsrehabilitering - Hvorfor?