Topbillede_genoptraening2

Træningsenheden
Hundige Alle 11F
2670 Greve
43 97 34 10 (ml. 8-11)

Du kan kontakte os og sende sikker mail til Træningsenheden

Her kan du læse om dine muligheder for genoptræning

Hvem kan få genoptræning?

Hvis du har været til behandling på sygehuset og har fået en henvisning i form af en genoptræningsplan, kan du få kommunal genoptræning (Sundhedsloven § 140). Du kan også blive visiteret til genoptræning af Greve Kommunes visitatorer, hvis du oplever et pludseligt fald i dit funktionsniveau (Serviceloven § 86, stk.1).

Formålet med genoptræningen er, at du så vidt muligt genvinder tabte funktioner, så du igen kan klare dagligdagens gøremål og derved højne din livskvalitet.

Alle genoptræningsforløb tager udgangspunkt i det enkelte individ, og forløbets længde og indhold varierer derfor efter den enkeltes fysiske og psykiske ressourcer.

Genoptræning efter indlæggelse/ambulant behandling

Hvis du har været indlagt på sygehuset eller været til ambulant behandling, kan lægen på sygehuset vurdere, at du skal have genoptræning. Ifølge Sundhedslovens § 84 har du dermed ret til en genoptræningsplan.

Sygehuset sender genoptræningsplanen til Greve Kommunes Træningsenhed, som herefter kontakter dig enten telefonisk eller via e-boks inden for fire dage og ellers bedes du kontakte os. 

Til den første aftale vil ergo- eller fysioterapeuten gennemgå genoptræningsplanen med dig og høre, hvordan det er gået siden udskrivelsen/behandlingen på sygehuset. Terapeuten vil i samarbejde med dig fastsætte mål for genoptræningsforløbet.

Genoptræning af funktionsniveau

Hvis du oplever, at du ikke kan udføre de samme hverdagsopgaver, som du kunne udføre for nylig, har du mulighed for at få genoptræning. Du skal kontakte Visitationen, som vurderer, om du kan få bevilget genoptræning.

En visitator vurderer, om du har behov for genoptræning. Hvis du har det, får Træningsenheden besked, og du vil inden for 7 hverdage blive kontaktet.

Du vil blive tilknyttet en træningskoordinator, som i samarbejde med dig vil fastsætte mål for dit genoptræningsforløb.

Træningskoordinatoren taler med dig i starten, midten og slutningen af forløbet. Ved afslutningen af forløbet vil træningskoordinatoren hjælpe dig til at finde et relevant tilbud, du kan fortsætte med.

Et vellykket genoptræningsforløb

Der er flere ting, du selv kan gøre for at få et vellykket forløb:

  1. Møde op til aftalt tid, men hvis du er forhindret så giv besked hurtigst muligt
  2. Undgå at melde afbud, så dit forløb bliver så sammenhængende som muligt
  3. Lave dine hjemmeøvelser, det vil i høj grad fremme udviklingen i genoptræningen og øge dine fremskridt
  4. Tænke positivt og bevare motivationen. I et genoptræningsforløb kan det gå det op og ned - motivationen er altafgørende.