Topbillede_befordring

Træningsenheden
Hundige Alle 11F
2670 Greve
43 97 34 10 (ml. 8-11)

Du kan kontakte os og sende sikker mail til Træningsenheden

 

Her kan du læse mere om reglerne for befordring (transport) og befordringsgodtgørelse

Hvis du ikke kan transportere dig selv, har du mulighed for at få kørsel efter gældende regler:

Kørsel til genoptræning ved Sundhedsloven § 140

Pensionister, som skal til genoptræning efter en sygehusindlæggelse, har ret til befordring (transport) eller befordringsgodtgørelse, når udgiften til transport overstiger 25 kr.

Ikke-pensionister har adgang til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis borgerens tilstand udelukker kørsel med offentlige transportmidler, og udgiften til transport overstiger 60 kr.

For begge grupper  gælder det, at der er begrænset ret til befordringsgodtgørelse, hvis genoptræningen er valgt i en anden kommune end Greve Kommune.

Kørsel til genoptræning ved Serviceloven § 86

Greve Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde vederlagsfri transport til og fra træningstilbuddet. Hvis borgere på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring, kan kommunen yde et tilskud.

For alle borgere i genoptræningsforløb gælder det om at kunne varetage flest mulig dagligdags funktioner selvstændigt eller med lidt hjælp eller støtte. Det kan derfor være en del af genoptræningen selv at kunne transportere sig til træning med enten bus, tog, cykel, bil eller til fods.