rehabilitering

Træningsenheden
Hundige Alle 11F
2670 Greve
43 97 34 10 (ml. 8-11)

Du kan kontakte os og sende sikker mail til Træningsenheden

I Træningsenheden arbejder vi ambitiøst, professionelt, tværfagligt, med høj faglig kvalitet og med fokus på udvikling.

Vi arbejder evidensbaseret, og vi søger hele tiden at optimere de enkelte borgerforløb. Målet er, at den enkelte borger opnår viden om og får redskaber til at gennemføre de aktiviteter, som borgeren sætter sig som mål at kunne udføre.

Vi samarbejder om forløbet

Forløbet planlægges og justeres løbende i et samarbejde mellem borgeren og medarbejderne. I samarbejdet stræber vi efter, at borgeren oplever gennemskuelighed, tydelighed og sammenhæng i forløbet. Vi lægger vægt på, at samarbejdet udvikles gennem respektfuld kommunikation. I Træningsenheden har vi et dynamisk miljø, hvor borgere og medarbejdere har mulighed for at udfordre og inspirere hinanden.

Træningsenhedens adresse og telefonnummer:

Træningsenheden yder genoptræning i hele Greve Kommune.

Vores adresse er: 

Træningsenheden
Hundige Allé 11F
2670 Greve
Tlf: 43 97 34 10 (ml. 8-11)

Du kan kontakte os og sende sikker mail til Træningsenheden

Derudover yder vi genoptræning på kommunens plejecentre:

Møllehøj Lokalcenter, Strandcenteret Plejecenter, Langagergård Plejecenter, Nældebjerg Plejecenter og Rehabiliteringscenter Hedebo.