Jobcenter Greve yder rådgivning i forbindelse med nedskæring af antal medarbejdere.

I forbindelse med manglende ordretilgang eller konjunkturændringer, kan virksomheder få behov for at tilpasse antallet af medarbejdere.

Afskedigelse af medarbejdere betyder ofte tab af værdifuld viden og kompetencer for virksomheden, hvorfor der er mulighed for at virksomhed og medarbejdere kan indgå en aftale om arbejdsfordeling.

Hvis virksomheden er nødt til at afskedige et større antal medarbejdere, kan Jobcenter Greve tilbyde hjælp, der stiller de berørte medarbejdere bedre i forbindelse med deres opsigelse, herunder vejlede om jobsøgning, udformning af CV og muligheder for hjælp til efter- og videreuddannelse.

Faktaark findes under ”download” til højre på siden.