Attraktive Arealer Til Salg I Hundige Øst

Henvendelser vedrørende de tre udbud kan rettes til mjm@gorrissenfederspiel.com.

Greve Kommune udbyder attraktive ejendomme til salg i den østlige del af Hundige, Greve Kommune. 

Ejendommene er centralt placeret ved S-tog station og med gode vej- og stiforbindelser. Der er kort afstand til strand ved Køge Bugt og havn med Greve Marina. Endvidere findes Waves indkøbscenter, kulturstedet ”Portalen”, bibliotek, skole og daginstitutioner i nærområdet.

Greve Kommune udbyder i tre offentlige udbud således i alt fire delområder til salg. Det drejer sig om delområde A på ca. 12.900 m2, delområde B på ca. 20.820 m2 og delområde C på ca. 25.755 m2 (samlet ca. 46.570 m2) samt delområde D på ca. 3.364 m2.

Delområde A udbydes til salg til opførelse af boliger, kontorerhverv eller hotel på op til 19.350 m2 etageareal, delområderne B og C udbydes til salg til opførelse af boliger på op til henholdsvis 13.533 m2 etageareal og 16.741 m2 etageareal, samt delområde D, der udbydes til salg til opførelse af boliger og/eller parkeringsformål på op til 3.028 m2 etageareal.

Greve Kommune ønsker at udbyde områderne til nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet, hvor der er fokus på fællesskab og tryghed.

Greve Kommune gør opmærksom på, at det er en forudsætning for gennemførelse af salg af delområderne B, C og/eller D, at der indkommer for kommunen tilfredsstillende bud på delområde A.

Udbudsmaterialet til de tre udbud, herunder udbudsvilkår og tilbudsblanket for de respektive delområder kan tilgås via følgende links:

Attraktive Arealer Til Salg I Hundige Øst
Udbudte arealer i Hundige Øst angivet med lilla

Henvendelser vedrørende de tre udbud kan rettes til mjm@gorrissenfederspiel.com.

Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i datarummene for de respektive delområder via ovenstående links, således at alle tilbudsgivere har de samme informationer til rådighed.

Tilbud på køb af ét eller flere af delområderne afgives på særlig tilbudsblanket (bilag 1 i datarummene), der sendes til Greve Kommune på nedenstående adresse samt i elektronisk form til juristfastejendom@greve.dk med angivelse af Salg af grunde ved Frydenhøj Alle, herunder med angivelse af hvilket delområde henvendelsen vedrører i emnefeltet.

Sammen med tilbuddet skal tilbudsgivere aflevere et skitseprojekt på dispositionsforslagsniveau.

Såfremt der afgives tilbud på delområde B alene, anmodes tilbudsgivere endvidere om at vedlægge en helhedsplan for både delområde B og C udvisende bl.a. fællesarealer. Tilsvarende anmodes tilbudsgivere, der afgiver tilbud på delområde C alene endvidere om at vedlægge en helhedsplan for både delområde C og B udvisende bl.a. fællesarealer.

Tilbud skal være kommunen i hænde senest den 1. juli 2020.

Salgene sker i henhold til reglerne i Bekendtgørelse af 24. juni 2011 nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til evt. at forkaste samtlige indkomne tilbud. Som nævnt ovenfor er det er en forudsætning for gennemførelse af salg af delområderne B, C og/eller D, at der indkommer for kommunen tilfredsstillende bud på delområde A.

Greve Kommune
Rådhusholmen 10
2670 Greve