erhvervsarealer_grevemain_39_40b.png

Kontakt

Marianne Stage Elmvang
Chefkonsulent, cand.jur.
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 95 60
mse@greve.dk

Greve Kommune sælger nogle af de sidste grunde i erhvervsområdet Greve Main.

Greve Kommune sælger to af de sidste tre grunde, som er tilbage i Greve Main.

De to grunde er på henholdsvis 40.000 m2 og 5.800 m2. De ligger hver for sig, og kan derfor ikke lægges sammen, se de røde markeringer på dette kort: Erhvervsarealer, Greve Main (pdf).

Arealerne ligger 20 minutters kørsel fra København, ud til Køge Bugtmotorvejen med 100 m til en afkørsel i både syd- og nordgående retning.

Greve Kommune har byggemodnet frem til skel.

Kan etableres til erhverv

Arealerne ligger i delområde A, hvor der ifølge lokalplanen kan etableres erhverv inden for kontor, udstillingsvirksomhed og fremstilling uden gener for naboerne med et begrænset udendørs oplag.

Bebyggelsesprocenten er på 50 procent i delområde A. Der henvises i øvrigt til den gældende lokalplan for området, lokalplan 14.19 Greve Main, som kan findes: Lokalplan nr. 14.19 for erhvervsområdet Greve Main.

Sælges til markedsprisen

Byrådet har i 2016 vedtaget en mindstepris på 600 kr. pr. m2 eksklusiv moms og ekskusiv tilslutningsafgifter. Grundene sælges til markedsprisen.

Det skal oplyses, at kommunen er i forhandlinger med en køber til Greve Main 39 (arealet på de 40.000 m2).

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Greve Kommune er forpligtet til at sælge til markedsprisen og kan desuden forkaste alle indkomne tilbud.

Udbuddet gælder et år

Udbuddet gælder i et år fra den 12. oktober 2017, og kommunen kan sælge efter 14 dages annoncering.

Udbuddet sker ifølge bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, nr. 799 af 24.6.2011.