erhvervsarealer_grevemain_39_40b.png

NYT UDBUD

Løbende udbud på Greve Main 39, matr. nr. 20z, Greve By, Greve

 

Spørgsmål vedrørende udbud og tilbud sendes til juristfastejendom@greve.dk

Greve Kommune sælger en af de sidste grunde, som er tilbage i Greve Main.

 

Grunden, matrikel.nr. 20z, Greve by, Greve er beliggende Greve Main 39, og er på 40.000 m2, se kort: Erhvervsarealer, Greve Main (pdf).

Arealet ligger ud til Køge Bugtmotorvejen med 100 m til en afkørsel i både syd- og nordgående retning ca. 20 minutters kørsel fra København,.

Greve Kommune har byggemodnet frem til skel.

Kan etableres til erhverv

For arealet gælder lokalplan 14.19. Arealet ligger i delområde A, hvor der kan etableres erhverv inden for kontor, udstillingsvirksomhed og fremstilling uden gener for naboerne med et begrænset udendørs oplag.

Bebyggelsesprocenten er på 50 procent i delområde A. Der henvises i øvrigt til lokalplanen for Greve Main, som kan findes: Lokalplan nr. 14.19 for erhvervsområdet Greve Main.

Sælges til markedsprisen

Købstilbud skal være skriftligt og angive et fast beløb.

Greve Kommune er forpligtet til at sælge til markedsprisen og kan desuden forkaste alle indkomne tilbud.

Udbuddet er et løbende udbud

Udbuddet gælder indtil grunden er solgt. Såfremt der modtages bud under det løbende udbud, bliver tilbuddet behandlet politisk. Indkommer der i mellemtiden ny bud forinden salget er politisk vedtaget, medtages nye bud i den politiske vurdering. Kommunen kan sælge efter 14 dages annoncering.

Udbuddet sker ifølge bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, nr. 799 af 24.6.2011.