Velbeliggende grund i den nordøstlige del af Tune til opførelse af boligbebyggelse med 25 rækkehuse og 26 parcelhuse.

Tune NØ, 3. etape 

Grunden er på ca. 53.900 m2 er beliggende på adressen Tunegårdsvænget 15, 4030 Tune, smukt beliggende langs Rendebjergvej og Lundevej, med andre parcelhuskvarterer mod syd og med Tunegård og markarealer mod nord.

Det omkringliggende område kan betragtes som fuldt udbygget, men på den anden side af Rendebjergvej er der fortsat udsigt til landlige omgivelser af høj rekreativ værdi.

Grunden sælges samlet med henblik på, at køber opfører og videresælger de på ejendommen opførte boliger. Vejledende mindstepris er 23.800.000 kr. uden moms.

Der henvises til udbudsmaterialet.

Salget sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24.6.2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme med tilhørende vejledning nr. 60 af 28.6.2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Ejendommen er ikke længere til salg, har været i udbud.

 

Kontakt os
For nærmere information om grunden kontakt

Waqas Ahmed, jurist
Center for Byråd, Organisation og Borgerbetjening
waa@greve.dk
Tlf. 43 97 39 80

 

Bilag

Udbudsmateriale

Bilag 1 Matrikelkort

Bilag 2 Ejendomsdatarapport

Bilag 3 Forundersøgelse

Bilag 4 Jordbundsundersøgelser

Bilag 5 Tingbogsattest

Bilag 6 Købsaftale

Bilag 7 Tilbudsblanket

Bilag 8 - Attest vedrørende gæld til det offentlige