Greve Kommune udbyder attraktivt areal tæt på vand og strand til opførelse af boliger ved Karlslunde Station i Greve

Det udbudte areal

Der er tale om et meget velbeliggende og spændende areal på 9.300 m2 tæt på vand, strand, Mosede Fort og Langagergård, som udbydes med henblik på etablering af boliger på i alt 8.370 etagemeter. Greve Kommune forestiller sig, at arealet er velegnet til etagebyggeri med lejligheder af varierende størrelse.

Arealet er beliggende Karlslunde Parkvej 25, matrikel nr. 3a Mosede By, Karlslunde.

Udbudsbetingelser

Greve Kommune udbyder arealet ved Karlslunde Station med henblik på boligbyggeri til en vejledende pris på 2.500 kr./byggeretsmeter ex moms og ex tilslutningsafgifter.

Tildelingskriterierne er tilbudspris (50%) og det arkitektoniske projekt (50 %).

En privat bygherre har forkøbsret til arealet. Det vil sige, at indehaver af forkøbsretten er berettiget til at købe ejendommen til den højest budte pris efter gennemførelse af dette udbud, dog under forudsætning af, at denne pris kan konstateres at være markedsprisen.

Rammerne for udbuddet fremgår af vedlagte udbudsmateriale.

Der er tilbudsfrist kl. 16.00 den 16. december 2017. Købstilbud skal fremsendes hertil.

Spørgsmål og svar

Alle svar på spørgsmål fra potentielle budgivere, som kan have en generel interesse for alle potentielle budgivere, vil i anonymiseret form blive offentliggjort løbende her.

Udbuddet sker ifølge bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

 

Udbudsmateriale

Bilag 1 Matrikelkort

Bilag 2 Illustrativt kort

Bilag 3 Fotos

Bilag 4 BBR

Bilag 5 Lokalplan 13.33

Bilag 6 Støjkort

Bilag 7 Geoteknisk rapport

Bilag 8 Miljøteknisk notat

Bilag 9 Tingbogsattest

Bilag 10 Standardvedtægt for grundejerforening

Bilag 11 Standardkøbskontrakt

Bilag 12 Tilbudsblanket

Bilag 13 Attest vedr. gæld til det offentlige