Vejhuset billede.jpg

OBS: tilbudsgivere kan indlevere tilbud fysisk på Rådhuset indtil kl. 14, hvor Rådhuset lukker og elektronisk på Juristfastejendom@greve.dk til og med kl. 15.

Nyhed: Ved fælles besigtigelse d. 8 august 2019  kl. 14:30 kom der spørgsmål om:

1. Spørgsmål: Hvorvidt dispensationen angående lokalplansanvendelsen skal være kun til erhverv og lagerbygning, eller kan der stå blandet bolig og erhverv?

1. Svar: Nej, dispensationen kan ikke laves om, da dette er grundlaget for udbuddet. Såfremt vindende tilbudsgiver ønsker anden anvendelse, kan denne søge en ny 3 årig dispensation for anvendelse. Indholdet af dispensationen skal indarbejdet i en ny lokalplan for området.

2. Spørgsmål: Det store træ står det i skel?

2. Svar: nej, træet står ikke i skel, det står på nabogrunden.

3. Spørgsmål: Transformerstationen hvem ejer den, og hvad står der i servitutten?

3. Svar: Transformerstationen ejes af Radius EL net og har nr. 4763. Den er omfattet af en servitut som fremgår af tinglysning.dk, deklarationen/servitutten fremgår nu som bilag 12.

 

Vejhuset på Lillegade 2A, Greve Landsby, 2670 Greve

Mindstepris efter mæglervurdering er 350.000 kr.

 

Vejhuset på Lillegade 2A, Greve Landsby,2670 Greve udbydes til salg.

Frist til at give bud er den 12. august 2019 kl. 15:00

Indgiv bud på juristfastejendom@greve.dk eller ved indlevering af kuvert på Greve Rådhus att.: Claus Thykjær, indleveres til værtinden i Borgerservice senest den 12. august 2019 kl. 15:00.

 

Spørgsmål vedrørende udbud sker på juristfastejendom@greve.dk