Hvis din virksomhed leverer varer eller ydelser til Greve Kommune, skal du sende en elektronisk regning (fakturaer og kreditnotaer).

Her finder du lister på kommunes EAN-nummer og reglerne i Guide til elektronisk fakturering.

Enhver regning skal opfylde visse krav ifølge momsreglerne. Reglerne gælder alle regninger, uanset om de er til offentlig institution eller ej.

Regninger, der modtages i papir form, vil blive returneret til afsender med en anmodning om at få regningen tilsendt elektronisk.

I Greve Kommune bestræber vi os på at alle fakturaer betales rettidigt. Skulle det alligevel ske, at du ikke har modtaget betaling for din faktura rettidigt vil vi bede dig kontakte vores support. Supporten kan undersøge sagen, og eventuelt viderestille til rette vedkommende, som har med sagen at gøre. Betalingen kan derved blive bragt i orden.

Andre nyttige oplysninger: NemKonto
Danske Bank
Reg. nr. 4316
Konto nr. 3191110226

CVR nr.
44023911