Udbudsplan 2021 angiver de varegrupper og tjenesteydelser, som Greve Kommune konkurrenceudsætter og indgår kommunale indkøbsaftaler på i 2021.

Udbudsplan 2021

Udbudsplan 2021 angiver de varegrupper og tjenesteydelser, som Greve Kommune konkurrenceudsætter og indgår kommunale indkøbsaftaler på i 2021.

Greve udbud

De udbudsområder, hvor Greve Kommune gennemfører udbudsprocessen selv, er en blanding af nye udbud, genudbud og forlængelser af eksisterende aftaler.

SKI og FUS-aftaler

Nogle af udbudsområderne er planlagt udbudt igennem SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) og FUS (Fællesudbud Sjælland), hvor Greve Kommune ikke selv skal stå for selve udbudsprocessen.

Udbud som gennemføres af Greve Kommune lægges på hjemmesiden. Alle udbud kan findes på udbud.dk, hvor leverandører kan abonnere på nyheder om relevante udbud.dk

Der kan komme ændringer og tilføjelser til listen.

 

Udbudsemne

Udbyder

Årligt forbrug i mio.

Håndværkerydelser

Greve Kommune

25 mio.kr.

Drift af Langagergård plejecenter

Greve Kommune

38 mio. kr.

Hjemmepleje

Greve Kommune

31,8 mio. kr.

Blomster

Greve Kommune

0,14 mio. kr.

Kontorartikler

SKI

1,2 mio. kr.

AV-udstyr

SKI

0,6 mio. kr.

Data-kommunikation WAN

SKI

5,5 mio. kr.

Storkøkkenudstyr

SKI

1,7 mio. kr.

Standardsoftware

SKI

22 mio. kr.

Tele-data (simkort og telefoner)

SKI

1,4 mio. kr

Ortopædisk fodtøj

FUS

0,9 mio. kr.

Legetøj

FUS

0,2 mio. kr.

Tolkeydelser

FUS

0, 6 mio. kr.

Hobby og formningsartikler

FUS

0,7 mio. kr.

Småbørnsudstyr

FUS

0,5 mio. kr.