Topbillede_erhverv_erhvervsaffald

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Affald fra erhvervsvirksomheder i Greve Kommune skal håndteres indenfor lovgivningens rammer. Vi ønsker den bedst mulige udnyttelse af ressourcer og energiindhold i affaldet og mindst mulig belastning af miljøet.

Greve Kommunes affaldsplan 2014-2024 samt erhvervsaffaldsregulativ kan læses under "Download".

Vejledning og information

Har du generelle spørgsmål om erhvervsaffald, så kontakt Natur- og Miljøsektionen.

Information om affald til deponering og forbrænding kan fås hos ARGO.

Information om genanvendeligt affald kan fås hos Miljøstyrelsen.