Topbillede_erhverv_erhvervsaffald

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Affald fra erhvervsvirksomheder i Greve Kommune skal håndteres indenfor lovgivningens rammer. Vi ønsker den bedst mulige udnyttelse af ressourcer og energiindhold i affaldet og mindst mulig belastning af miljøet.

Greve Kommunes affaldsplan 2014-2024 samt erhvervsaffaldsregulativ kan læses under "Download".

Vejledning og information

Har du generelle spørgsmål om erhvervsaffald, så kontakt Natur- og Miljøsektionen.

Information om affald til deponering og forbrænding kan fås hos ARGO.

Information om genanvendeligt affald kan fås hos Miljøstyrelsen.

Affaldstjek

Affaldstjek er virksomhedens eget digitale værktøj til at få styr på affaldet. Når du har svaret på spørgsmålene på de fem sider, får du resultatet på skærmen. Resultatet kan du printe ud og bruge i virksomhedens arbejde med at få tjek på affaldet.

http://www.affaldstjek.dk/