Der opkræves genbrugspladsgebyr hos dem, der bruger genbrugspladsen

Kommunerne skal ikke længere opkræve administrationsgebyr hos virksomhederne. Ordningen bortfaldt 1. januar 2019.

Har virksomheden ubetalte opkrævninger for tidligere år, vil disse blive modregnet i eventuel overskydende skat.

Vi linker til den gældende affaldsbekendtgørelse nederst på siden.  

Genbrugspladsgebyr, vil fortsat blive opkrævet hos de virksomheder, der bruger genbrugspladsen, MiljøCenter Greve. Dette gebyr dækker de udgifter, som genbrugspladsen har til håndtering af det affald, de modtager fra virksomhederne samt udgifter til administration af ordningen.

Tilmelding til MiljøCenter Greve kan foretages her