Alle udgifter til erhvervsaffald betales af de erhvervsdrivende. Der opkræves administrationsgebyr af de fleste, og genbrugspladsgebyr hos dem, der bruger genbrugspladsen

Reglerne kræver, at alle udgifter, kommunen har i forbindelse med affald fra virksomheder, bliver opkrævet hos virksomhederne. Derfor har vi to gebyrer for erhvervsaffald.

Det ene gebyr er et administrationsgebyr, som opkræves hos mange virksomheder. Det skal dække alle de udgifter, som kommunen har til administration af virksomhedernes affald. Det er for eksempel udgifter til at anvise affald, generel vejledning, affaldskampagner og lignende, der bliver betalt af dette gebyr

Det andet gebyr er genbrugspladsgebyr, som opkræves hos de virksomheder, der bruger genbrugspladsen, Miljøcenter Greve. Dette gebyr dækker de udgifter som genbrugspladsen har til håndtering af det affald, de modtager fra virksomhederne samt udgifter til administration af ordningen.

Fra 1. januar 2012 kan virksomheder kun bruge genbrugspladsen, hvis de har tilmeldt sig til ordningen. Tilmelding til MiljøCenter Greve kan foretages her 

Reglerne om erhvervsaffaldsgebyrerne blev sidst ændret 1. januar 2012. Vi linker til den gældende affaldsbekendtgørelse nederst på siden.