Jorden kan undersøges før flytning, hos modtageren, eller den kan oplægges i miler

Du kan i princippet vælge mellem tre forskellige principper for at håndtere jordflytning, når der kan forekomme forurenet jord. Du kan skåne miljøet og spare penge, hvis du har et godt overblik over din jordhåndtering.

Metode 1: Forklassificering

Forklassificeringen indebærer, at du undersøger jorden, inden du begynder at grave den op.  Du skal starte med at opdele graveområdet i passende felter - som udgangspunkt med 30 ton jord i hvert felt og maksimalt en halv meter i dybden. Du skal udtage en prøve i hvert felt, som analyseres kemisk. Hvis jorden har forskellige forureningsklasser, fjernes disse klasser hver for sig. Se "Håndtering af forurenet jord på Sjælland" som vi linker til i højre side af billedet under "Download".

Vi anbefaler denne metode til lidt større jordflytninger (mere end et vognlæs).

Metode 2: Kartering

Når jorden karteres, graver du den op og kører den til en karteringsplads (alle godkendte jordmodtagere med karteringspladser er godkendte efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5). På karteringspladsen udtages prøver, og karteringspladsen sørger herefter for jordens videre skæbne. Når jorden afleveres til kartering, betales en merpris for karteringen. Se i øvrigt "Håndtering af forurenet jord på Sjælland" som vi linker til i højre side af billedet under "Download".

Vi anbefaler denne metode til små jordflytninger (højst et vognlæs), eller hvis der er behov for hurtig flytning af jorden.

Metode 3: Oplægning i miler

Du opgraver og lægger den i miler. Herefter udtages prøver til kemisk analyse. Du skal som udgangspunkt tage en prøve pr. 30 tons. Det er en forudsætning, at den viden du på forhånd har, bruges. Det vil sige, at hvis du har fx en screeningsundersøgelse, som viser, at nogle områder måske er mere forurenede end andre, skal disse områder oplægges i separate miler. Se i øvrigt "Håndtering af forurenet jord på Sjælland" som vi linker til i højre side af billedet under "Download".

Løsningen er acceptabel, men vi anbefaler metode 1 eller 2, da disse metoder mindsker risikoen for sammenblanding af forurenet og uforurenet jord.