Greve Kommune byder velkommen til begrænset udbud af beskæftigelsesfremmende aktiviteter med forventet opstart 1. juli 2019.

Kære interesserede leverandører

Greve Kommune byder velkommen til begrænset udbud af beskæftigelsesfremmende aktiviteter med forventet opstart 1. juli 2019.

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på beskæftigelsesindsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb samt sygedagpengemodtagere og borgere i afklaringsforløb i Greve kommune.

Såfremt Deres virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet, kræver det online registrering i det internetbaserede eSourcing system CTM (EU-Supply) https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=GREVE

Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle Greve Kommunes udbud, også de fremtidige.

Efter registreringen logger virksomheden sig ind i øverste venstre hjørne. Derefter kan man se udbudsmaterialet, herunder samtlige spørgsmål, Deres virksomhed skal svare på samt de tilhørende dokumenter, som skal afleveres i anmodningen om prækvalificering.

Proces:

Udbudsformen er et "begrænset udbud", og derfor gennemføres udbudsprocessen i to etaper:

  1. etape – prækvalifikation:
    I denne proces bliver de tilbudsgivere fundet, som bliver opfordret til at afgive tilbud i etape 2.

De enkelte tilbudsgivere skal anmode om at blive prækvalificeret på baggrund af oplysninger, der efterspørges i prækvalifikationsmaterialet. Bliver en tilbudsgiver prækvalificeret, går denne videre til 2. etape, hvor der gives adgang til udbudsmaterialet for de prækvalificerede tilbudsgivere.

Deltagelse i prækvalifikationen sker ved at besvare spørgsmålene i EU-Supply.

Kun tilbudsgivere, som bliver prækvalificerede, får adgang til udbudsmaterialet.

  1. etape – tilbudsgivningen:
    De prækvalificerede tilbudsgivere får adgang til udbudsmaterialet og kan derefter afgive et tilbud inden for den givne tidsfrist. Selve tilbudsgivningen foregår i CTM (EU-Supply).

Deltagelse:

Følg nedenstående vejledning, når Deres virksomhed skal deltage i et udbud:

  1. Log ind i systemet klik på acceptér. Vær opmærksom på, at når De trykker på acceptér, forpligter De Dem ikke til at fremsende anmodning om prækvalificering, men har blot accepteret, at De har fået adgang til det foreliggende materiale.
  2. Ved at acceptere får De adgang til det relevante materiale. De kan nu besvare de fremsatte spørgsmål og vedhæfte de dokumenter, som angives i udbuddet.
  3. Vær opmærksom på, at anmodningen om deltagelse skal ske inden fristen udløber 2019-02-05 12:00:00. Ellers vil Deres anmodning om deltagelse i prækvalifikation ikke blive accepteret af ordregiver.

Udvælgelse af prækvalificerede:

Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som beskrevet i udbudsbekendtgørelsen under afsnit III.2) Betingelser for deltagelse, samt eventuelt afsnit IV.1.2), begrænsning af antal økonomiske aktører.

Fristen for anmodning om deltagelse er 2019-02-05 12:00:00 lokal tid.

Yderligere Oplysninger:

Der kan ikke rekvireres supplerende eller uddybende materiale, herunder udbudsmateriale. Al korrespondance mellem tilbudsgiver og Greve Kommune foregår via CTM (EU-Supply).

Bemærk venligst, at både Greve Kommune og tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys Support på telefon +45 70 20 80 14 eller mail til (mailto:dksupport@eu-supply.com)

Med venlig hilsen

Maria Kolby Rasmussen
Indkøbs- og udbudskonsulent