Greve Kommune har flere tilbud om behandling af misbrug.

Der er flere tilbud om behandling af misbrugsproblemer i Greve Kommune, der er henvendt forskellige målgrupper.

Behandling til borgere over 18 år med misbrugsproblemer: Stof og alkoholmisbrug

Behandling til unge under 18 år med misbrugsproblemer: Omega

Tilbud om Støtte- og KontaktPersoner (SKP) til misbrugere og hjemløse, der er isolerede og uden kontakt med det etablerede system: SKP