Her kan du få mere viden om retningslinjerne for dosisdispenseret medicin.

Retningslinjer for dosispakket medicin i Greve kommune er fyldestgørende beskrevet og vil snarest kunne findes i hele sin tekst her. Her ridses kort vigtigste retningslinjer op:

Opsporing af borger via hjemmepleje eller egen læge, vigtigste forudsætninger:

 • Borgeren er i stabil medicinering af tabletter og/eller kapsler (ingen ændring de sidste 3-6 måneder, individuel vurdering med egen læge)
 • Borgeren evt. kan administrere enkelte præparater ved siden af dosisdispenseringen eller har hjælp til det
 • Borgeren er i stand til at håndtere dosisdispenseringen eller har hjælp til det

Opstart af dosispakket medicin:

 • Lægen kontaktes med henblik på ordination af dosisdispensering.
 • Aktuel medicin opgøres med henblik på start dato, lægerne skal have tid til at lave recepter.
 • Nyt medicinskema udskrives, skemaet faxes eller sendes til egen læge og aktuelle apotek sammen med et notat om aftale, hvem der er afsender samt et telefon nummer
 • Lægen sender dosisdispenseringsrecepter med udløb og tidspunkter for administration af hvert enkelt præparat til apoteket
 • Gruppelederen er kontaktperson på dosisdispensering, hvor Greve Kommune er medansvarlig for medicin administrationen
 • Apotekerne har kontaktpersoner til dosisdisponering
 • Apotekerne kontakter lægen eller gruppelederen, ca. en måned før recept udløb

Ændring af dosisdispenseret medicin:

 • Ordineres af læge, som vurderer om ændringen er akut eller den kan vente med at effektueres ved næste dosisdispensering
 • Når medicinen øges akut, udstedes en recept på mindste pakning eller på den kur der ordineres. Dette sidedoseres i medicinæsker
 • Når medicinen skal reduceres eller seponeres: Ved en mindre ændring og lægen vurderer at dosisdispensering skal fortsætte, kasseres aktuelle dosispakker og recepter på mindste pakker udstedes (Vi må ikke bryde poserne)

Hvis det er en større ændring, må den medicinske behandling betragtes som ustabil, udgå af dosisdispenseringsordningen og evt. overgå til sygeplejen.

Medicin ændring under indlæggelse:

 • Ved ændring af medicin under indlæggelse ud over en kur, betragtes borgeren som ustabil og overgår til sygeplejen
 • Dosisdispensering seponeres hos apoteket

Økonomi: når der gives tilskud til et af præparaterne i dosisdispenseringen, gives der samme %-sats i til skud til ordningen

 • Hvis der intet tilskud gives fra regionen/kommunen betales 100 % af borgeren, Det er kr. 55,65/uge
 • Gives der 50 % tilskud betales af borgeren kr. 27,80/uge
 • Gives der 85 % tilskud betales af borgeren kr. 8,35/uge
 • Gives der 100 % tilskud betaler borgeren kr. 0,00/uge