For mere viden om Greve Kommunes tilbud om genoptræning efter indlæggelse samt vedligeholdende træning.

Greve kommunes træningsenhed varetager genoptræning efter indlæggelse eller ambulant behandling, i henhold til genoptræningsplan fra udskrivende afdeling på sygehuset (Sundhedslovens §140).

Genoptræning efter serviceloven af svage eller ældre borgere med funktionstab visiteres via kommunens visitatorer (Servicelovens §86, stk.1).

Åben Træning i Træningslokalerne
Træningsenheden står samtidigt for tilbud om vedligeholdende træning i form af ”Åben Træning” i træningslokalerne på plejecentrene. Tilbuddet er for alle pensionister bosiddende i plejecentrets distrikt. Tilbuddet kræver ikke tilmelding. Frivillige borgere instruerer de fremmødte og hver 3. uge er der en fysioterapeut til stede til at svare på eventuelle spørgsmål.

Åben Træning:

Langagergård: Tirsdag og torsdag kl. 12-13.30
Møllehøj: Mandag og torsdag kl. 12.00-13.30
Strandcentret: Tirsdag kl. 11.30-13.00 og torsdag kl. 11.00-13.00 samt mandag og fredag kl. 12.00-14.00
Nældebjerg: Mandag, onsdag og fredag kl. 9.30-11.00

 

For yderligere information, kontakt det plejecenter, i hvis distrikt borgeren bor.

Der findes ud over dette en lang række tilbud om motion i Greve Kommune tilpasset borgere på forskellige funktionsniveauer og ressourcer. For yderligere information kontakt sundhedsteamet på tlf. 43 97 99 05 eller Træningsenheden på tlf. 43 97 34 10 kl. 8-11.