Et tilbud om psykosocial støtte for pårørende til et menneske emd kræft

Tilbud til pårørende til et menneske med kræft

Det kan være ægtefælle, søskende, barn eller lignende til en med en kræftsygdom?

Her er der mulighed for at tale med andre i samme situation om nogle af de bekymringer, der fylder i hverdagen, når man har kræft tæt inde på livet, men også de ting, der sættes pris på. Møderne kan give et frirum, hvor man kan få øje på nye muligheder og ressourcer i et liv som pårørende.

Det er muligt at deltage en enkelt gang eller så mange gange man har lyst.

Pårørendegruppen ledes af rehabiliteringstemaets psykolog.

Gruppen er fortløbende og afholdes 2.onsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00

Træningsenheden, Hundige Allé 11 F, 2670 Greve.

Det er nødvendigt med tilmelding.

Tilmelding og information fås ved kontakt til Træningsenheden.