Kommunen som arbejdsplads har fokus på stress og arbejder med hjælp og støtte - både på individniveau og til de kommunale arbejdspladser

Individniveau: Til den stressramte kommunale medarbejder kan der ydes psykologsamtaler (op til 8 timer).
Psykologen har tavshedspligt - men alle forløb afsluttes med tilbud om en samtale mellem medarbejder, leder og psykolog - med henblik på forebyggelse af ny stresssituation.

Borgere, der samtidig er medarbejdere i kommunen, og som ønsker arbejdsrelateret psykologhjælp skal rette henvendelse til leder, som herefter kontakter Center for HR & Personale for videre forløb.

Arbejdspladsniveau: Lederen har i samråd med medarbejderne mulighed for tilrettelægge forløb vedr. arbejdspres og arbejdsglæde som bistås af konsulenter fra Center for HR & Personale.