Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

Borgere som har et svært fysisk handicap eller som lider af en kronisk progressiv sygdom har ret til vederlagsfri fysioterapi. Behandlingen sker efter lægehenvisning med baggrund i retningslinjer fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Greve Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi på hold til borgere med en progressiv sygdom.

Der er endvidere frit valg blandt de privat praktiserende fysioterapeuter.