Greve Kommune etablerer et nyt klimanetværk for erhvervslivet i kommunen.

Greve Kommune og ErhvervsCentret har etableret et klimanetværk for alle virksomheder i kommunen. Klimanetværket er et tilbud til virksomheder, der ønsker at nedbringe omkostninger til energi, transport, affald og ressourcer, m.v.

Klimanetværket giver gennem temamøder, de deltagende virksomheder muligheden for at få og dele viden og erfaringer med andre lokale virksomheder og førende eksperter inden for det givne emne. Møder vil blive afholdt med intervaller på 2-3 måneder, og vil som udgangspunkt foregå hos lokale virksomheder, som har erfaringer og løsninger de ønsker at dele med andre.

Det er de deltagende virksomheder der kommer med forslag til hvilke emner der tages op på temamøderne. Til hvert møde vil der deltage eksperter, som har indgående kendskab til temaet, og som kan give gode råd og vejledning, og som ofte også står til rådighed i det videre arbejde.

Der vil løbende blive afholdt arrangementer i forbindelse med Klimanetværket, som den enkelte virksomhed kan deltage i. Det kræver dog, at virksomheden er tilmeldt Klimanetværket. Se kontakt person til højre.

For at blive en del af Klimanetværket skal virksomheden:

· Være indstillet til at dele viden

· Deltage aktivt, i det omfang driften tillader det

· Have hjemme i Greve Kommune

Deltagelse i Klimanetværket er gratis.