Temamøde d. 30 januar 2014 - affald og genanvendelse

Topbillede_erhverv_erhvervsaffald
For dyrt at komme af med affaldet? Deltag i temamødet og hør hvad du kan gøre ved det!

I mange virksomheder udgør håndteringen af affald en markant del af udgifterne til drift. Derfor er der også ofte god økonomi i jævnligt at efterse og effektivisere hvordan området drives. I bedste fald kan udgift vendes til indtægt.

På dagen vil du få informationer om hvordan du bedst håndterer affaldet efter de gældende regler samt hvad du kan forvente af fremtidens affalds- og ressourcehåndtering. Derudover ser vi nærmere på bæredygtige forretningsmodeller hvor affald og spildprodukter indgår i forretningsdriften. Du kan også høre historien om hvordan en lokal mellemstor virksomhed har optimeret affaldshåndteringen, så den i dag er omkostningsneutral. Det har givet en årlig besparelse på knapt 300.000kr. Til arrangementet får du inspiration til, hvordan din virksomhed kan gøre dem kunsten efter.

Der er også mulighed for at deltage i en screening af affaldshåndteringen hos producenten af Nupo.

Læs mere om dagens program i invitationen til højre.

Virksomheder der deltager i klimanetværket har mulighed for at få foretaget en gratis og uforpligtende screening af Stena Recycling. Skriv til klimakonsulent Christian Rahbek på crb@greve.dk for at booke en screening.