Heste Kappelevvej

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Greve Kommune fører tilsyn med landbrug, hvor der er dyrehold.

Greve Kommune fører rutinemæssigt tilsyn med alle landbrug, der har et dyrehold på over 3 dyreenheder. Formålet med tilsynet er at vejlede landmanden om miljøforhold og kontrollere om landbrugene overholder reglerne. 

Kommunerne i Region Sjælland lavet fire pjecer med gode råd og regler, som behandler forskellige temaer omkring dyrehold. Du kan downloade pjecerne, hvis du vil vide mere.

Opbevaring af fast husdyrgødning

Fast gødning kan enten opbevares:

 • På en godkendt møddingsplads
 • I en miljøgodkendt container
 • I markstak som kompost. Kompost er gødning, der har ligget i stalden i gennemsnit 3-4 måneder.

Indretning af stalde

 • Gulvene i stalden skal være udført af et materiale, som fugt ikke kan trænge igennem
 • Afløb skal være tætte og føres til en egnet beholder

Hobbydyrehold

I forhold til miljøregulering er et hobbydyrehold et dyrehold som maksimalt består af enten:

 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl
 • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin
 • 10 får med lam eller
 • 10 geder med kid

Gode råd og regler om opbevaring af gylle

I Greve Kommune er der ikke så mange gyllebeholdere tilbage, da de store husdyrbrug er blevet nedlagt. Generelt gælder, at gyllebeholderen skal have et flydelag, og beholderen skal kontrolleres med jævne mellemrum.

Tilsyn med dyrehold

Greve Kommune fører rutinemæssigt tilsyn med alle landbrug, der har et dyrehold på over 3 dyreenheder. Formålet med tilsynet er at vejlede landmanden om miljøforhold og kontrollere om landbrugene overholder reglerne.