Koer

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold på 3-15 dyreenheder

Hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et dyrehold på 3 til 15 dyreenheder, så skal du sende en anmeldelse til kommunen. Du kan downloade skemaet til højre.

Kødædende pelsdyr som mink og ildere er ikke omfattet af anmeldeordningen. Hvis du skal holde pelsdyr, skal du søge om miljøtilladelse ligesom under dyrehold fra 15 – 75 dyreenheder.

Tilladelse til dyrehold på 15-75 dyreenheder

Hvis du skal have et husdyrhold på 15 til 75 dyreenheder, skal du søge om tilladelse. Du skal også søge om tilladelse, hvis du ændrer eller udvider et eksisterende dyrehold. Du kan downloade skemaet til højre.

Greve Kommune vurderer på baggrund af ansøgningen, om der kan gives tilladelse til det ansøgte. Den endelige miljøtilladelse annonceres offentligt, og den kan i 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug over 75 dyreenheder

Hvis du skal etablere et husdyrbrug over 75 dyreenheder, skal du udfylde ansøgningen via Miljøstyrelsens hjemmeside, som der er linket til nederst på denne side.