Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal have en miljøgodkendelse.

Du skal have en miljøgodkendelse hvis du vil:

· Starte en godkendelsespligtig virksomhed

· Udvide eller ændre din virksomhed, så den bliver godkendelsespligtig

· Udvide eller ændre på en godkendelsespligtig virksomheds bygninger eller aktiviteter, så det giver øget/ændret forurening

· Flytte en godkendelsespligtig virksomhed til en ny adresse

Listen over godkendelsespligtige virksomheder, ses i bilag 1 og 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, se under "Læs mere".

Fra 1. januar 2016 skal virksomhederne søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Det er vigtigt, at du vælger det rigtige listepunkt fra starten, da dit valg af listepunkt afgør, hvilke oplysninger du skal give i ansøgningen. Hvis du er i tvivl, så kontakt kommunen inden du går i gang.

Du finder flere informationer om brug af Byg og Miljø under "Læs mere".

Aktuelle miljøgodkendelser

Greve Kommune har givet Kaeser Kompressorer A/S miljøgodkendelse til at opbevare spildolie.

Afgørelsen kan påklages. Frist senest torsdag d. 1. oktober 2020. Du kan se afgørelsen i højre side.