Virksomheder, der arbejder med eller opbevarer giftige, miljøfarlige, letantændelige eller eksplosive stoffer af en vis mængde, er omfattet af Risikobekendtgørelsen

Ifølge Risikobekendtgørelsen skal virksomheder og myndigheder samarbejde for at forebygge større uheld på og omkring virksomheden. Risikovirksomheder skal sikkerhedsgodkendes af risikomyndighederne som er Arbejdstilsynet, Østsjællands Beredskab, Midt- og Vestsjællands Politi og Teknik & Miljø.

I Greve Kommune er følgende virksomhed omfattet af Risikobekendtgørelsen:

  • Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO), Roskildevej, 4030 Tune

FDO har indsendt en opdateret sikkerhedsrapport. Eventuelle bemærkninger skal sendes til Greve Kommune senest den 4. marts 2019. Du kan læse mere her

Du kan se risikobekendtgørelsen under "læs mere" her på siden

Beredskabsplan i høring

Midt- og Vestsjællands Politi og Østsjællands Beredskab har udarbejdet en ekstern beredskabsplan. Planen er i høring. Eventuelle bemærkninger skal sendes til Greve Kommune senest den 18. marts 2019.

Du kan se den eksterne beredskabsplan under ”Download” til højre på siden.