Opdateret sikkerhedsrapport for olielageret: FDO, Roskildevej, 4030 Tune

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) har indsendt en opdateret sikkerhedsrapport. I sikkerhedsrapporten beskrives hvilke typer olieprodukter, der opbevares, samt hvordan virksomheden vil forebygge større uheld og begrænse konsekvenserne af større uheld.

Sikkerhedsrapporten behandles nu i et samarbejde mellem risikomyndighederne som er Arbejdstilsynet, Østsjællands Beredskab, Midt- og Vestsjællands Politi og Greve Kommune.

Alle har ret til aktindsigt i sikkerhedsrapporten, samt i sagen i øvrigt. Retten til aktindsigt sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger og i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer.

Eventuelle bemærkninger skal være Greve Kommune i hænde senest den 4. marts 2019. Hvis du har spørgsmål eller ønsker aktindsigt, så kan du kontakte os på tlf. 43 97 94 05 eller natmil@greve.dk