Virksomheder og landbrug - offentliggørelse af tilsynsrapporter

Billede til tilsynsside på greve

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Offentliggørelse af tilsynsrapporter for tilsyn udført efter Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ifølge Bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsrapporter offentliggøres på Digital MiljøAdministration med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

​Det skal bl.a. fremgå, af de oplysninger, der offentliggøres, om der er konstateret jordforurening, og om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser. Også konklusioner på opfølgning af eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser offentliggøres på hjemmesiden.

Aktindsigt
Det kan samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.