Megabanner_forbud.jpg

Beredskabet har den 12. juni kl. 8.00 udstedt et afbrændingsforbud.

Med baggrund i længere tids tørke udstedes i kommunerne Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Roskilde, Køge og Stevns afbrændingsforbud gældende fra 12. juni.

Det nedlagte forbud dækker følgende:

Afbrænding af:

 • Haveaffald
 • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • Affald fra skovbrug
 • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
 • Bål, bålfade og Sankt Hans bål
 • Fyrværkeri (udstedte tilladelser til fyrværkeri tilbagekaldes)

Brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

 • Grill (Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag)
 • Ildsteder
 • Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, (undtaget er virksomheder der udfører arbejde efter retningslinerne for varmt arbejde, og med udvisning af særlig agtpågivenhed ved arbejdets udførelse).

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Fortsat høj risiko selv med nedbør

Selvom der kommer lidt nedbør de kommende dage vil risikoen fortsat være høj.

Østsjællands Beredskab følger situationen nøje, og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.

DMI´s tørkeindeks

På landsplan er tørkeindekset nu over 9, og det røde 10-tal popper op lokalt. Mangel på vand er særligt problematisk på denne tid af året, siger klimatolog

Danmark er nu plaget af den værste tørke i 10 år. Det fortæller klimatolog Mikael Scharling, der er manden bag DMI's tørkeindeks.

"Vi er helt oppe på maksimumværdien 10 i vores tørkeindeks mange steder i landet. 10 betyder, at der slet ikke er mere vand tilbage i det jordvandsmagasin, som planterne trækker fugt fra", forklarer han.

Områder uden vand i jordvandsmagasinet er bl.a. Bornholm, Københavnsområdet, Amager, dele af Vestsjælland, dele af Djursland, Samsø, Anholt, dele af det centrale sydlige Jylland og et par pletter i Nordjylland.

For Danmark som helhed er tørkeindekset nu 9,5. Vi skal tilbage til 2008 for at finde noget værre så tidligt på året. Dengang kom landstallet op på et rent 10-tal, som er den højeste værdi på skalaen.

https://www.dmi.dk/vejr/maalinger/toerkeindeks/

Beredskabets primære bekymring er brandspredning via flyveild i forbindelse med brug af åben ild.