Hængelås, gdpr, data, databeskyttelse

På denne side kan du blive klogere på dine rettigheder, når andre behandler oplysninger om dig.

Du har en række fundamentale rettigheder, når myndigheder, firmaer og organisationer behandler personlige oplysninger om dig.

Det gælder fx banker, forsikringsselskaber, arbejdsgivere, patientforeninger, fagforeninger og politiske partier. Og det gælder ikke mindst sundhedsvæsenet og det offentlige generelt.

Det gælder selvfølgelig også Greve Kommune.

Ny databeskyttelselslov styrker dine rettigheder
De rettigheder er styrket med EU's nye databeskyttelsesforordning (GDPR) og en ny dansk databeskyttelseslov - begge fra maj 2018. 

Dermed har du nogle grundlæggende rettigheder, når andre håndterer oplysninger om dig. Det gælder oplysninger som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdag
 • CV
 • Skattebetaling
 • Gæld
 • Uddannelse
 • Ansættelser
 • Sygedage

Det gælder også følsomme personoplysninger som fx:

 • Helbred
 • Seksuelle forhold
 • Etnisk oprindelse
 • Religion
 • Politisk overbevisning
 • Medlemskab af en fagforening

Hos alle, der behandler dine persondata, har du ret til:

 • at få oplyst, hvis nogen indsamler, opbevarer, bruger eller videregiver dine personoplysninger (oplysningspligten)
 • at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er indsamlet osv. (indsigtsret)
 • at få urigtige oplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
 • at få dine personlige oplysninger slettet (retten til at blive glemt)
 • at gøre indsigelse imod at dine personoplysninger anvendes i direkte markedsføring

Hvis du beder om indsigt, berigtigelse eller sletning af oplysninger, skal du hurtigst muligt – og normalt senest efter en måned – have besked om, hvad der vil blive gjort som følge af din henvendelse.

Når en myndighed eller en virksomhed svarer dig, skal de gøre det kort og klart.

Selve rettighederne eksisterede faktisk i forvejen, men det nye er, at forordningen giver markant højere bødestraffe for ikke at overholde reglerne, både i det offentlige og det private. 

Selv om du generelt har ret til at vide, hvis dine private oplysninger videregives, gælder det dog ikke, når myndighederne videregiver dine private data til forskere. På dette område lægger det danske lovforslag op til at indføre særregler, som afviger fra forordningens overordnede principper.

På "Min side" på borger.dk kan du kan se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig. Når du logger på med NemID, får du adgang til dine personlige oplysninger fra bl.a. SKAT og CPR-registeret – og samtidig kan du benytte en række selvbetjeningsløsninger.

Lovforslaget til ny dansk databeskyttelseslov behandles i øjeblikket i Folketinget, og forventes færdigbehandlet til maj 2018 (Kilde: Datatilsynet). 

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt med mere, kontakt venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071 
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon: 72 27 30 02
E-mail: dpo.greve@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/greve

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.