Påskønnelse af det frivillige idrætsliv

Greve Kommune hædrer hvert år en række af kommunens dygtigste idrætsudøvere. Til Pokalfesten hædres udøvere som har stillet op i konkurrence for en forening i Greve Kommune og vundet:

Lands-, Danmarks-, Skandinavisk-, Nordisk-, Europa-, Verdens- og Olympiske mesterskaber.

Herudover uddeles Greve Kommunes Idrætspris og Grevepræmien for særligt gode sportslige resultater. Kriterierne for Greve Kommunes Idrætspris og Grevepræmien er:

Idrætsprisen uddeles for at hædre en forening eller afdeling, der har opnået et eller flere særligt gode sportslige resultater, eller en individuel præstation af en idrætsudøver og et idrætshold. Grevepræmien gives for at hædre særligt gode sportslige resultater eller individuelle præstationer af ulønnede idrætsudøvere eller idrætshold.

Samtidig uddeles Greve Kommunes Lederpris, Ungelederpris og Ungetrænerpris for at hylde frivillige ledere og instruktører som har ydet en ekstraordinær indsats i det forgangne år. Kriterierne for disse priser er:

Greve Kommunes Lederpris tildeles en frivillig leder, der har gjort en ekstraordinær indsats.

Greve Kommunes Ungelederpris tildeles unge personer (under ca. 25 år), som har gjort en ekstraordinær indsats som frivillig leder.

Greve Kommunes Ungetrænerpris tildeles unge personer (under ca. 25 år), som har gjort en ekstraordinær indsats som frivillig træner.