iStock_000009165553XSmall

Kontakt

Center for Sundhed & Pleje
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
sundhedogpleje@greve.dk

Greve Kommune fordeler midler til pensionistaktiviteter efter lov om social service §79. Formålet med puljen er at støtte forebyggende og aktiverende aktiviteter, der fortrinsvis retter sig mod pensionister i Greve Kommune. Kriterierne for tildeling af midler er, at aktiviteten skal have et aktiverende og forebyggende formål.

Udgangspunktet for udvælgelse har været de foreninger, der ikke kunne komme i betragtning under §18-puljen.

Oversigt over foreninger som modtager tilskud i 2020 og 2021 kan ses i højre side. Midlerne bliver revurderet i efteråret 2021.

Ved spørgsmål kan du kontakt Ditte Scherning Thiesen, telefon 21 49 03 46
dst@greve.dk 

Udbetaling og regnskab
Udbetaling skal ske til relevant CVR-nummer. Der skal være tilknyttet en NemKonto til CVR-nummeret, før pengene kan udbetales.