Som ledsager hjælper du en borger mellem 18-67 år, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.

Ledsagerordningen er til for at øge borgerens muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ledsagelsens formål er, at brugerne af ordningen, på eget initiativ, kommer ud og deltager i aktiviteter efter egne ønsker. Ledsagelsen kan f.eks. være til sportslige aktiviteter, museumsbesøg, biograf - og teaterture, en tur ud i det grønne, indkøbsture etc.

Brugere af ledsagerordningen kan bevilliges op til 15 timers ledsagelse pr. måned, og der er mulighed for at opspare timer over en periode på 6 måneder. Der kan max. opspares 90 timer. Dette giver mulighed for ledsagelse på forlængede weekender osv.

Godt at vide, før du søger om at blive ledsager

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Borgeren er arbejdsgiver, men på borgeren anmodning kan Greve Kommune administrere ordningen
 • Der er overenskomst på ledsageområdet mellem Kommunernes Landsforening (KL) og FOA/3F
 • Der garanteres ikke et minimum timetal
 • Brugeren afholder selv sine egne og ledsagerens udgifter til befordring fra brugerens hjem til det ønskede sted samt eventuelle udgifter til aktiviteter,
  hvor ledsageren deltager
 • Du har altid ret til at afvise tilbud om ledsageopgaver
 • Du er ikke omfattet af opsigelsesbestemmelser, da ansættelsen i princippet ophører ved afslutningen af det seneste aftalte tilkald
 • En opgaves varighed kan være en time eller mere
 • Borgeren bestemmer indholdet i ledsagelsen samt dens varighed
 • Hovedparten af alle ledsageopgaver ligger på hverdage mellem klokken 9.30 og 17.30, men kan forekomme på alle tider af døgnet og i weekender, alt efter aktiviteten
 • Arbejdstiden regnes fra det tidspunkt, du møder hos borgeren, og til I skilles igen
 • Aktiviteterne skal foregå uden for borgerens eget hjem og omfatter selve ledsagelsen og de opgaver, der følger med som f.eks. toiletbesøg, påklædning og evt. transport i kørestol
 • Egentlig personlig pleje er ikke omfattet af ordningen
 • Der skal afleveres en straffeattest, som ikke indeholder forhold der er uforenelig med ansættelsen som ledsager
 • Grundlæggende IT kendskab, da timesedler m.m. indsendes elektronisk