Erhvervsgrunduddannelsen, EGU, er et tilbud til unge om at opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der kan føre til en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller til, at den unge fortsætter i en anden uddannelse.

EGU er en 2-årig uddannelse for unge mellem 16 og 30 år, der er mindre bogligt indstillede. Den unge må ikke være fyldt 30 år ved start på EGU. 

EGU er en praktisk uddannelse, som veksler mellem korte skoleophold og praktik i en virksomhed. Uddannelsen tilrettelægges under hensyn til de unges interesser, anlæg og personlige forudsætninger.

EGU er derfor en individuel uddannelse, som man sammensætter og gennemfører i samarbejde med en EGU vejleder.