Greve Kommune er med til at sikre kontoreleverne kvalitet og udvikling i uddannelsesforløbet. Vi arbejder ud fra elevpolitikken, der udstikker de overordnede rammer for elevuddannelsen i Greve Kommune.

Elevpolitikken er inddelt i fire hovedområder:

  • Elevpolitikkens målsætninger
  • Greve kommune som arbejdsplads
  • Elevprofil og udvælgelseskriterier
  • Arbejdet med elevpolitikken

Organiseringen omkring kontorelever er:

  • Elevkoordinator i Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening, der sikrer, at uddannelsesplanen bliver gennemført.
  • Elevvejledere i centret, hvor kontoreleven skal være. Elevvejlederen er ansvarlig for elevforløbet i dagligdagen.
  • Oplæringsansvarlige i centret, der er ansvarlig for oplæringen.